Sillankorvan leirintäalue

Tietosuojaseloste

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä:
Yrityksen nimi: Vilami Oy / Sillankorva-Camping
Y-tunnus: 3361605-5
Puhelin: 041 317 9343

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Nimi: Ville Piri
Sähköposti: info@sillankorva-camping.fi

Rekisterissä käytetty järjestelmä:
 Verkkosivulomake, Sirvoy-varausjärjestelmä

Rekisterin nimi:
Yrityksen asiakkuuksien hoitoon sekä lakisääteisiin velvoitteiiin liittyvä rekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterissä olevien tietojen säilytys perustuu lakisääteiseen matkustajailmoitukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen tai yrityksemme oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintamme edellytyksen kannalta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.
Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta:
· Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
· Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita
henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja.
Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
· Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
· Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
· Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä,
jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan,
ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.

Rekisterin tietosisältö (henkilötietolomakkeiden kentät)
· Etu- ja sukunimi
· Yhteystiedot
· Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
· Evästäiden kautta kerättävät tiedot
· Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
· Henkilötunnus (matkustajailmoitus)
Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon
tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot
kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen viranomaisille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin
toiminta-ajatusta.

Tietojen luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin
jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia
ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen
periaatetta noudattaen.

Rekisterin suojaus
Rekisterin sisältämät tiedot on säilytetty suojatussa suomalaisessa palvelimessa sekä Sirvoy varausjärjestelmässä, jossa ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin
sisältämiin tietoihin. Kaikista henkilötietojen käsittelytoimista
kirjoitetaan lokitietoa, jolloin voimme tarkistaa, koska ja kuka
henkilötietoa on käsitellyt.

Tarkastusoikeus
Henkilöillä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa sähköpostitse: info@sillankorva-camping.fi
Sähköpostitse henkilöt voivat myös tehdä oikaisu- tai poistopyyntöjä
rekisteristä. Toimenpide edellyttää, että henkilöstä on tallennettu
tietoihimme jokin seuraavista:
· Nimi
· Sähköposti
Muissa tapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.